Oma töös kasutan motot, et lahenduseta probleeme ei ole olemas. Tee probleemi positiivseks lahendamiseks saab alguse esimesest sammust, milleks on probleemi teadvustamine ja abi otsimine.

Teenused

Elu on täis tõuse ja mõõnasid. Meil kõigil tuleb elu jooksul silmitsi seista erinevate probleemidega. Mõned neist on lihtsad, teiste puhul jällegi tunneme, et justkui kogu maailma raskus oleks asetatud meie õlgadele. Taolised probleemid tekitavad meis ärevust, paanikat, stressi, hirmu tuleviku ees või rusuvat enesetunnet. Me ei pruugi enam ennast tunda sama enesekindlana kui varem või meil on tunne, et probleemid ei lase meil elada sellist elu nagu me tahaks. Sageli peituvad taoliste probleemide juured sügaval ning meil on raske iseseisvalt nendeni jõuda või neid lahendada. Psühholoogina soovitan Teil teha esimene samm ning teadvustada probleemi olemasolu. Ka ainuüksi probleemist rääkimine erinevate nurkade alt võib viia lähemale selle lahendamiseni. Kõik meie vestlused on diskreetsed ja konfidentsiaalsed ning põhinevad usaldusel üksteise vastu. Nõustamisi ja teraapiaid viin läbi nii eesti, vene kui ka soomekeeles.
Nõustamine
Nõustamine on oma olemuselt probleemi ära kuulamine ning võimalike lahenduste koosleidmine. Nõustamise eesmärk on mõtestada lahti probleem erinevate nurkade alt ning jõuda selle tuumani. Korduvalt esinevad teemad puudutavad ebakindlust tuleviku või karjääri osas; suhteprobleeme; pingeid ja hirme, mis võivad viia depressioonini; sõltuvusprobleeme, sealhulgas ka psühhotroopsete ainete kasutamine; erinevad seksuaalkäitumise häireid; tööd enesehinnanguga.
Teraapia
Teraapia on probleemi süvitsi analüüsimine ning sihilik tegevus nende lahendamiseks. Teraapia eesmärk on muuta käitumis- ja mõtteviise probleemi lahendamiseks ja/või sellest tekkinud sümptomite leevendamiseks. Teraapiaid viin läbi nii üksikisikutele, paaridele, peredele kui ka gruppidele. Teraapia raames tegeletakse sageli teemadega nagu konfliktid kodus või töökeskkonnas; kriisid, lein või lahutus; kõrvalsuhted/ armukadedus; sõltuvussuhted; suhtlemisraskused, suhte tüdimus või tupikseis; probleemid finantskäitumises.
Muud teenused
Mitteverbaalse suhtluse analüüs (kehakeele ekspertiis) ehk kuidas läbi oma kehahoiaku, miimika, liigutuste ja rõivastuse olla automaatselt tähelepanu keskpunktis, kuidas luua edukaid lähedussuhteid, kuidas end töökohas või eraelus kehtestada, kuidas jätta särav ning professionaalne esmamulje, kuidas olla veenev ning teha oma esinemistest unustamatud etteasted ja kuidas sulanduda kollektiivi, kuidas luua tugevaid ja usalduslike kliendisuhteid. Samuti viin läbi koolitusi, kas etteantud teemadel või pakkumises on ka näiteks kognitiivne intervjuu (ülekuulamistehnikad), kehakeel (ekspertiis ning kuidas muuta negatiivne kehakeel positiivseks, veenmine või enesehinnangu tõstmine.

Hinnakiri

Nõustamine (1h) - 50 EUR / Paariteraapia (1.5h) - 75 EUR / Koolituste ja muude teenuste hind kokkuleppel.

Tutvustus

Olen õppinud psühholoogiat ülikoolis Akadeemia Nord, mille lõpetasin 2005. aastal psühholoogia teadusmagistri kraadiga cum laude. Ülikooli lõpetamise järgselt on mul olnud oma psühholoogilise nõustamise eravastuvõtt. Olen läbi viinud erinevaid koolitusi ja olnud Akadeemia Nord kohtupsühholoogia õppejõud. Teraapia suunadest kasutan põhiliselt kognitiiv-käitumuslikku teraapiat ja ka NLP-d (Neurolingvistiline programmeerimine), mis õpetab, et inimese käitumise ja suhtumise muutmiseks piisab positiivse programmi omaksvõtust.
Atali Stahlman
Atali Stahlman

Psühholoog-nõustaja, psühhoterapeut, kehakeele ekspert

    Kontakt

    Kohtun sageli oma klientidega õhtustel aegadel või kontorist väljas. Olen kohtumiskoha ning aja osas väga paindlik. Võta palun ühendust ja lepime aja ning koha kokku!
    Atali Stahlman Psühholoogiline Nõustamine ja Koolitus OÜ
    Kontaktandmed
    E-mail: atalistahlman@gmail.com Phone: +372 511 9750